You are here: Home - Produkter - Skrog

Produkter


  

Reparasjon av skrog

 

Hos Hanstholm Skibssmedie har vi stor erfaring med alle typer reparasjoner og ny-/ombygninger på ulike skipsskrog, i både aluminium og i stål.

 

Reparasjon og utbedring av skader

Et typisk problem er skader på skipsskrog som stammer fra sammenstøt. Når skaden har skjedd kan vårt team av fagarbeidere raskt danne seg et overblikk over skadeomfanget og iverksette tiltak for å få skipet ut på sjøen igjen. Her kan vi for eksempel nevne vårt samarbeid med Fjordline. Fjordline eier hurtigfergen, Master Cat, bygget i aluminium og seiler som en katamaran (altså på pontonger). Uhellet var ute og Master Cat hadde et sammenstøt med kaien i Hanstholm. Skipet fikk et stort hull i siden og fikk dermed seileforbud. Hullet var stort, laget i 16 og 18 millimeter stålplater. Det kostet rederiet 1.000.000 DKK i døgnet å ligge til kai, derfor måte skaden utbedres så fort som overhodet mulig. Hanstholm Skibssmedie inngikk et samarbeid med en partnervirksomhet og tilsammen hadde vi 20 mann, som arbeidet døgnet rundt. Skaden ble reparert på 3-4 dager.

 

Energioptimering og reduksjon av drivstofforbruk

I løpet av de siste årene er det blitt et større og større fokus på energioptimering av alle typer fartøy. Hanstholm Skibssmedie utfører dermed i stigende grad ombygninger av fartøyenes skrog slik at man kan minimere drivstofforbruket. Dette er altså ombygninger som vil lønne seg, grunnet redusert fremtidige omkostninger. Dette arbeidet innebærer som regel tilpasninger av skipsbunnen, siden det er mulig å spare mye energi ved å redusere vannmotstanden. Mange fartøy har rør og lignende liggende utvendig, noe som vi har endret i flere tilfeller til stor suksess. Utover dette har vi stor erfaring med montering av propelldyser. Her spiller plasseringen av dysen en stor rolle, spesielt i henhold til helningen og vanntilførselen. På dette området har vi gjennomført flere forsøk, som har vist gode resultater. Vanntilstrømningen til dysen blir også styrt av skipsbunnens utforming og utvendige rør m.m. Som noe helt nytt har vi begynt å monter plater i bunnen av baugen for å dempe skipets bevegelser, opp og ned, i vannet. Kan vi få båten til å bevege seg mindre vil det bli en bedre arbeidsplass og sannsynligvis redusere drivstofforbruket.

 

Forlengelser av skrog

Hanstholm Skibsmedie har også gjennom tiden utført flere forlengelser av skrog, på ulike typer skip. Hvor vi kan gjennomføre forlengelsen av skroget, så vel som å ta oss av det nødvendige dokumentasjonsarbeidet og innhenting av påfølgende godkjennelser osv.

 

Med 40 års erfaring  er det nesten ingen problemer vi ikke har løst på et skipsskrog. Så vennligst ta kontakt og få et uforpliktende tilbud.

 

Klikk her for kontakt opplysninger. 

 
Hanstholm Skibssmedie ApS

Kuttergade 9-11

7730 Hanstholm, Denmark

Telefon: (+45) 97 96 16 11

Døgnservice/Jespers telefon: 21 44 66 65
Helgevakt tlf: 40 44 91 49