You are here: Home - Produkter - Motor

Produkter


  

Reparasjon av motor

 

Den tekniske utviklingen innenfor skipsmotorer og skipsfremdrift har generelt sett vært enorm de siste 5-10 årene. I tillegg til dette kommer også utviklingen av drivstoff additiver, som skal redusere drivstofforbruket. Utviklingen innenfor additiver, skipsmotorer og skipsfremdrift er utrolig interessant for de enkelte fartøyene, siden drivstoff er en av de største utgiftspostene på et skip. Det er derfor viktig at motoren virker optimalt. Motorreparasjoner og –installasjon er et dagligdags arbeid hos Hanstholm Skibsmedie. Vi arbeider med et bredt spekter av ekspertise, og kan utføre arbeid på alle typer motorer. Vi selger Volvo Penta og Cummins diesel.  

 

Motor reparasjon og optimering er arbeid som ofte vil lønne seg i form av redusert drivstofforbruk eller bedre fiskeevne. Vi har sett tilfeller hvor motoren med samme mengde HK har spart opptil 30-40%. I slike tilfeller har fartøyene kunnet tilbakebetale anleggene på ca. 4 år. Utover dette har de kunnet fiske bedre, på grunn av en mulig fartsøkning om nødvendig.

 

Hanstholm Skibssmedie har mange pakkeløsninger med ny motor, gir og propellanlegg, som samlet sett kan spare vesentlige mengder med drivstoff. Hanstholm Skibssmedie utfører gjerne en kontrollsjekk ombord gratis og kommer med et anslag på hvor mye drivstoff/penger det er mulig å spare. Det kan finnes mange mulige steder for innsparing ombord, som for eksempel hydraulikksystemet, lysmotoren og andre områder på fartøyet som ikke brukes optimalt.

 

Hanstholm Skibssmedie har også installert flere fullelektroniske motorer. Med installasjon av slike motorer har vi oppnådd en innsparing på 10-15% kun på grunn av motorutskiftning. Ref. HM424 Westbank.

 

På fremdriftspakkene hvor motor, gir og propellanlegg skiftes ut er innsparingen ofte enda høyere. Her har vi som ref. HM 635 Karbak, FN 226 Klitbo, HM 96 Jannie, HM 341 Sara osv.

Med 40 års erfaring er det nesten ikke et problem vi har løst i henhold til skipsmotorer og fremdriftssystemer. Så vennligst ta kontakt og få et uforpliktende tilbud.

 

Klikk her for kontakt opplysninger. 
Hanstholm Skibssmedie ApS

Kuttergade 9-11

7730 Hanstholm, Denmark

Telefon: (+45) 97 96 16 11

Døgnservice/Jespers telefon: 21 44 66 65
Helgevakt tlf: 40 44 91 49